Nazwa

Układy solarne

Odpowiednio dobrane instalacje solarne wspomagające układy centralnego ogrzewania, pokrywają do 30% zapotrzebowania na ciepło w skali roku, a układy ciepłej wody użytkowej są uzupełniane nawet do 70% zapotrzebowania rocznego
W związku ze wzrostem cen za energię korzyści płynace z kolektorów słonecznych będą rosnąć z roku na rok..

100firm